Hushåll

Ronma Solar förlitar sig på en komplett industrikedja för att ge kunderna mer kostnadseffektiva solcellsmoduler.

Genom att följa policyn med kunden först och mun till mun först, garanterar företaget kraftgenerering av Ronma-moduler, vilket väl skyddar kundernas intressen.

Hushåll

Den har vunnit enhälligt beröm från kunder på terminalmarknaden!Den har helt verifierat att "Välj Ronma - Snabbare återvändande" inte bara är en slogan, utan också en verklig handling av alla Ronma-folk.