Industri

Ronma Solar förlitar sig på en komplett industrikedja för att ge kunderna mer kostnadseffektiva solcellsmoduler.

Genom att följa policyn med kunden först och mun till mun först, garanterar företaget kraftgenerering av Ronma-moduler, så att returperioden för industriella och kommersiella kraftverk blir kortare.

Industri1

Ronma Solar Holding Company Daning Photovoltaic har lanserat en enda industri- och kommersiella tjänster såsom energihanteringssamarbete, självinvesteringslån för kraftverksfinansiering och EPC-installation för industriella och kommersiella kraftverk.Det är det bästa valet för industriellt och kommersiellt kraftverksbyggande!

Industri2
Industri3
Industri4